Bouwmanagement Ben Meiling Contactinformatie

Aannemers

AANNEMERS/ ZZP’ERS

BBM als ondersteunend professional

Aannemer Als aannemer wilt u zicht graag richten op uw kerntaken en niet verdrinken in de administratieve en papieren werkzaamheden. Door onderbezetting of teveel lopende projecten heeft u behoefte aan ondersteuning van de belangrijke kantooractiviteiten. Door de vele verschillende partijen en deelprocessen tijdens een bouw komt een degelijke voorbereiding vaak onder druk te staan met als resultaat: aanpassingen, niet gecalculeerd werk e.d.
Bouwmanagement Ben Meiling ontzorgt u op het gebied van calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering. Met BBM als onderdeel van uw bouwteam voorkomt u onverwachte faalkosten. Calculatie Zonder te weten wat er benodigd is voor het bouwplan, komt het werk niet van de grond. In deze belangrijke fase bieden wij u onze veelzijdige en brede kennis op het gebied van calculatie en budgettering om een overzichtelijke opbouw te geven in hoeveelheden en kosten.
 • Opnemen werk bij klanten.

 • Opstellen uitgangspunten voor kostenberekeningen.

 • Ramingen.

 • Elementbegrotingen.

 • Aanvragen prijzen voor materialen en onderaannemers.

 • Inschrijfbegrotingen.

 • Plotservice.

Werkvoorbereiding/ uitvoering BBM verzorgt naar wens de hele uitvoering van uw project of geeft vakkundige begeleiding aan onderaannemers, installateurs e.d. De planning van personeel is een belangrijke factor. U bouwt gestaag verder als u ons het voorbereidende en tussentijdse werk laat verrichten:

 • Gehele werkvoorbereiding.

 • Werkbegrotingen.

 • Bepalen van in te kopen materialen en onderaannemers.

 • Controleren, afstemmen van werktekeningen van architect of onderaannemer.

 • Inkopen materialen en onderaannemers.

 • Bepalen inzet van personeel en onderaannemers op de bouwplaats.

 • Planningen maken voor de voortgang van de bouw.

 • Controle op de bouw van verwerking van materialen, uitvoering onderaannemers en veiligheid.

 • Afroep materialen, materieel en onderaannemers.

 • Beheersen van de kosten op de bouwplaats aan de hand van begroting of gestelde budgetten.

 • Gehele uitvoering op de bouwplaats.

Garanties & nazorg Geschillen dienen ten alle tijde voorkomen te worden door een juiste communicatie tussen aannemer en klant.

Door omstandigheden ontstaat er soms toch onenigheid. BBM bemiddelt hierin graag als externe partij.
 • Bemiddeling in bouwkundige geschillen zonder juridische insteek.

Een goede voorbereiding is het halve werk. Bouwmanagement Ben Meiling heeft veel ervaring in calculatie, werkvoorbereiding en uitvoering. Wij zijn er ook voor u, sluit u aan bij de aannemers en ZZP’ers die al gebruik maken van de brede kennis van BBM. Neem vrijblijvend contact met ons op voor de mogelijkheden. Aannemer